ไอ ซิสเต็ม

ระบบโทรศัพท์ IP-PBXระบบโทรศัพท์ IP-PBX ( IP = Internet Protocol ) ( PBX = Private Branch Exchange )

เป็นการรวมเทคโนโลยียุคใหม่ ของเทคโนโลยีการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต ( Voice Over IP = VOIP ) กับเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (PSTN) ไว้ด้วยกัน ทำให้ได้คุณสมบัติของระบบโทรศัพท์มีความสามารถมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้กว้างขวางมากขึ้น เป็นการใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อแทน โดย VoIP ใช้เครือข่าย IP ในการส่งเสียงและไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ เป็นการสื่อสารที่มีความหลากหลายและรองรับอุปกรณ์ในการโทรออกได้ทั้ง มือถือ โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์

ซึ่งมีข้อดีอันดับแรกๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้ และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Increase Productivity)
สามารถส่งเอกสารผ่านเครือข่ายควบคู่ไปกับการสนทนา การประชุมออนไลน์ (Conference Call) ทั้งภาพและเสียง
และแม้กระทั่งส่งเอกสารการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านทางเครือข่ายได้อีกด้วย


เรา " iSystem " ให้บริการแบรนด์ชั้นนำ อย่าง Grandstream , Yeastar เป็นต้น
มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ ตามความต้องการใช้งานที่หลากหลาย เช่น
IP PBX
IP Phone
Conference Phone
VOIP Gateway


แสดง 1-12 จาก 14 รายการ