ไอ ซิสเต็ม

บทความ

การคำนวณน้ำหนักประตูเพื่อหาขนาดของมอเตอร์เปิด-ปิดประตูอัตโนมัติที่เหมาะสม

22-06-2560 15:46:25น.
เพราะมอเตอร์ประตูอัตโนมัติมีหลายขนาด จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการคำนวนและเลือกใช้งานให้ถูกต้อง รวมถึง น้ำหนักบานประตู เพื่อให้เข้ากับมอเตอร์ประตูอัตโนมัติ เพราะตัวมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนให้ประตูเคลื่อนไปได้ การคำนวณมอเตอร์ให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ


และเพื่อศึกษาน้ำหนักของบานประตูเพื่อกำหนดขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสม ( ถ้าเป็นช่างทำประตูบานนั้นเอง คำนวณได้จากน้ำหนักของวัสดุที่ทำประตูบานนั้นได้  ถ้าไม่ใช่ช่างทำประตูบานนั้น แนะนำให้ใช้ค่าประมาณการ )

วิธีการกำหนดและคำนวนหาค่าน้ำหนักของบานประตู


1. การกำหนดน้ำหนักประตูเปล่าจากชนิดของประตู ซึ่งเป็นน้ำหนักโดยประมาณ ( ใช้ค่าเฉลี่ยจากประตูความสูง 2 เมตร )

  • ประตูเหล็กกล่อง น้ำหนักประมาณ 80 Kg./m.
  • ประตูเหล็ก แบบผสมไม้ น้ำหนักประมาณ 160 Kg./m.
  • ประตูสแตนเลส น้ำหนักประมาณ 60 Kg./m.
  • ประตูสแตนเลส แบบ ผสมไม้ / ผสมอลูมิเนียมลายไม้  น้ำหนักประมาณ 140 Kg./m.
  • ประตูอัลลอย น้ำหนักประมาณ 180 Kg./m.
ตัวอย่าง…ประตูสแตนเลสแบบผสมไม้ ขนาดความกว้าง 6 ม. ดังนั้นประตูเปล่าจะหนัก 840 กก.


2. การกำหนดหาค่าความฝืด ( Friction Factor ) ของประตูซึ่งมักจะเกิดจากแนวรางที่คด ล้อประคองที่เสา ลูกปืนล้อที่แตก สนิม  ฯลฯ

ประตูใหม่ ค่าความฝืด 1.25
ประตูเก่า ค่าความฝืด 1.5
ตัวอย่าง …บ้านที่มีประตูใหม่

วิธีคำนวณ…ให้นำน้ำหนักประตูเปล่าข้อ 1. มาคูณกับค่าความฝืดข้อ 2.ได้ 840 x 1.25 = 1050 กก.

ดังนั้น บ้านหลังนี้ควรใช้มอเตอร์ที่มีขนาดตั้งแต่ 1000 Kg. ขึ้นไป ถ้าเลือกมอเตอร์มากกว่า 1000 Kg. ก็ดีเพราะจะทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ได้ยาวนานขึ้น

เราสามารถคำนวณขนาดของมอเตอร์ที่จะรับน้ำหนักประตูนั้นได้จาก ความยาวของประตู (เมตร) x น้ำหนักประตูรั้ว(กิโลกรัม) = ขนาดของมอเตอร์ที่ใช้ (กิโลกรัม)

ด้วยน้ำหนักของประตูที่หนักมาก ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และจำเป็นต้องมีการเชื่อมสะพานเฟืองอย่างถูกหลักการติดตั้ง จึงควรปรึกษาผู้ชำนาญ และช่างที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่แนะนำให้ติดตั้งเอง