ไอ ซิสเต็ม

บทความ

เทคโนโลยีของกล้องวงจรปิด WDR-Wide Dynamic Range มีประโยชน์อย่างไร?

22-06-2560 15:11:51น.

เทคโนโลยีของกล้องวงจรปิด WDR-Wide Dynamic Range มีประโยชน์อย่างไร?


กล้องวงจรปิด WDR-Wide Dynamic Range มีประโยชน์ในสภาพย้อนแสง คือ ส่วนที่มืดก็ดึงภาพให้สว่างขึ้น ส่วนที่สว่างเกินไปก็ดึงรายละเอียดกลับมาทำให้มองเห็นรายละเอียดภาพ

เทคโนโลยีของ WDR-Wide Dynamic Range คือ การที่กล้องถ่ายภาพซ้อนกัน 2 ใบในเวลาเดียวกัน ใบนึงถ่ายภาพในสภาวะปกติ อีกใบนึงถ่ายให้มีความสว่างมากกว่าปกติ แล้วนำภาพที่ได้มาซ้อนกัน ทำให้ภาพทั้งภาพมีรายละเอียดที่ดีขึ้น และ สว่างขึ้น