ไอ ซิสเต็ม

บทความ

ร่วมงานกับเรา

22-06-2560 15:11:51น.

 " บริษัท ไอ ซิสเต็ม จำกัด "

 
มีความยินดีที่
เปิดประตูให้คุณที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา

หากคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่


โอกาสมาถึงแล้ว!! มาปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัว ให้คุณได้แสดงความสามารถโดยไม่มีข้อจำกัดตำแหน่งที่เปิดรับ

 

 1. พนักงานประสานงานขาย
       o  เพศหญิง อายุ  22 ปี ขึ้นไป
       o  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
       o  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
       o  มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ใจเย็น และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
       o  รักในงานด้านบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
       o  มีความคล่องแคล่วและความกระตือรือร้นในการทำงาน
       o  มีความสามารถทำงานเป็นทีม
       o  มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กโทรนิกส์/ไฟฟ้า
      o  เพศชาย อายุ  25 ปี ขึ้นไป
      o  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า
      o  มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์เน็ทเวิร์ค
      o  สามารถเดินทาง และ ทำงานล่วงเวลาได้
      o  มีความสามารถทำงานเป็นทีม และ วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
      o  มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่
      o  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่