ไอ ซิสเต็ม

บทความ

โปรแกรม E-Clocking ระบบจัดการพนักงาน คืออะไร มีวิธีการใช้อย่างไร

22-06-2560 15:11:51น.

E-Clocking ระบบจัดการพนักงานE-clocking Application คืออะไร
- E-clocking ย่อมาจากคำว่า Easy Clocking ก็คือทำงานและดูแลข้อมูลการบริหารบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานแบบง่ายๆ ทำบัญชี เงินเดือน ขาดลามาสายอย่างง่ายดายเพียงดึงข้อมูล Database โดยใช้ Microsoft Excel โดยตรง สามารถคำนวณและเพิ่มข้อมูลพนักงาน ตั้งกะเวลา สรุปรายการลงเวลา  ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติ คำนวณและเพิ่มข้อมูลพนักงาน ตั้งกะเวลา สรุปรายการลงเวลา ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติ คำนวน OT ตั้งค่า การเข้าออกและอื่นๆ ที่แผนกบริหารบุคคลควรมี
- E-Clocking มาช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เป็นตำแหน่งบัญชี ที่ส่วนมากถนัดในการใช้โปแกรม Microsoft Excel ซึ่งโดยปกติการใช้โปรแกรมที่มากับเครื่องรุ่นต่างๆ จะใช้ระบบฐานข้อมูล ที่คนใช้ส่วนมากต้องทำการเรียนรู้และเข้าใจขั้นสูง แล้วค่อยดึงข้อมูลจากเครื่องออกมาเป็น Microsoft Excel แล้วไปแยกข้อมูลกับโปรแกรม Microsoft Excel อีกที ทำให้เกิดการล่าช้าเกิดขึ้น เราจึงตัดปัญหาจุดนี้โดยใช้ Microsoft Excel บริหารบุคคล ใช้งานง่าย

 E-clocking Application เหมาะกับใคร
- บัญชีของบริษัทฯ ที่มีขนาดระดับกลางหรือเล็ก ทำให้บัญชีทำงานได้รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น
- บริษัทฯ ที่มีพนักงานทำงานนอกสถานที่บ่อยๆ เก็บข้อมูลจากเครื่องสามารถส่งมาที่ส่วนกลาง
- ผู้ใช้งานที่ไม่ชอบใช้ โปรแกรม ที่มีความซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก
- ผู้ใช้งานที่ถนัดในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
    - การจัดการพนักงานทั้งหมด สามารถเชื่อมต่อเครื่องเพื่อดึงรายชื่อพนักงานจากตัวเครื่องและสามารถเพิ่มชื่อพนักงานได้ทันที
    - จัดการตารางเวลา สามารถเพิ่มตารางเวลาการทำงานได้สูงสุด 24 ช่วงเวลา และสามารถกำหนดช่วงเวลาให้กับพนักงานแต่ละคนเป็นรายวันได้ทันที

ปฎิวัตินวัตกรรม เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ด้วยระบบจัดการพนักงานใหม่ล่าสุดของปี 2012
    - ง่ายสะดวกไม่ต้องเรียนรู้เรื่องโปรแกรมที่ซับซ้อนเพียงมีความรู้ Microsoft Excel สามารถใช้งานได้ทันที
    - สามารถเช็คเวลาการทำงานของพนักงานได้
    - สามารถตั้งการทำงาน OT ได้
    - สามารถเช็คการขาดลามาสายได้
    - พร้อมแสดงผลการแจ้งเงินเดือนตามวันการทำงานได้
    - ไม่ต้องใช้โปรแกรมคำนวนเงินเดือนที่ราคาแพง
    - การจัดการพนักงานทั้งหมด สามารถเชื่อมต่อเครื่องเพื่อดึงรายชื่อพนักงานจากตัวเครื่องและสามารถเพิ่มชื่อพนักงานได้ทันที
    - จัดการตารางเวลา สามารถเพิ่มตารางเวลาการทำงานได้สูงสุด 24 ช่วงเวลา และสามารถกำหนดช่วงเวลาให้กับพนักงานแต่ละคนเป็นรายวันได้ทันที

รูปแบบการรายงานส่วนใช้งานหลักแบ่งย่อยๆ ดังนี้
    - รายงานข้อมูลดิบ
    - รายงานข้อมูลการขาดลามาสายของพนักงานแต่ละบุคคล
    - รายงานสรุปการทำงานแต่ละเดือนของพนักงาน
    - รายงานการขาดลามาสาย
    - รายงานสรุปเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน

Download คู่มือการใช้